Regels

Regels

Reglement Fotowedstrijd Bloemhof in Beeld

1) De wedstrijd is bedoeld voor bewoners van Bloemhof.
2) De Wedstrijd is bedoeld om Bloemhof in beeld te krijgen; Men is vrij in de onderwerpskeuze,
compositie en enscenering van de foto, maar de foto moet wel duidelijk in Bloemhof
gemaakt zijn en in beeld brengen.
3) De foto’s moeten na 1 april 2022 gemaakt zijn.
4) De deelnemers (inzenders) zijn verantwoordelijk voor het portretrecht van de op de foto
voorkomende personen.
5) Eén persoon mag maximaal drie foto’s inzenden.
6) De foto’s moeten minimaal 10 MP groot zijn en ook de gegevens die automatisch door het
de camera of telefoon aan het bestand meegegeven worden moeten leesbaar zijn.
7) Voor de beoordeling van de foto’s wordt een vakjury van 5 personen bijeengebracht. Zij
beoordelen de foto’s.
8) De jury uitslag is definitief.
9) Organisatoren en leden van de Jury zijn uitgesloten van deelname.
10) De fotowedstrijd kent twee categorieën en drie leeftijdsgroepen.
11) De categorieën zijn foto’s gemaakt met een camera en foto’s gemaakt met een telefoon.
12) De leeftijdsgroepen zijn:

  • Kinderen, t/m 12 jaar
  • Jongeren, t/m 18 jaar
  • Volwassenen, vanaf 19 jaar

13) Dit betekent dat er 6 prijzen worden uitgereikt.
14) Inzendingen worden digitaal gedaan per email. Daarbij vermeld de inzender zijn adres. Deze
wordt niet door de organisatie verder gepubliceerd, maar wel gebruikt voor de
communicatie met de deelnemers en de verantwoording richting subsidiegevers.
15) Alle inzendingen worden online via flickr gepubliceerd met naam van de inzender.
16) Inzenders gaan akkoord met niet-commerciële publicatie van de foto in het kader van de
fotowedstrijd, waaronder vallen:

  • De online publicatie
  • Het gebruik in communicatie over de fotowedstrijd;
  • De tentoonstelling

17) Alle inzendingen worden online via flickr gepubliceerd met naam van de inzender.

Het Reglement als PDF